เช็กด่วน! 9 รพ.เอกชนถูกยกเลิกสิทธิบัตรทอง ปชช.ต้องไปรักษาที่ไหน

เช็กด่วน! 9 รพ.เอกชนถูกยกเลิกสิทธิบัตรทอง ปชช.ต้องไปรักษาที่ไหน

ข่าวสุขภาพ สปสช.สั่งยกเลิกสิทธิบัตรทอง 9 รพ.เอชน เบิกจ่ายเกินจริง มีผล 1 ต.ค.นี้ เช็กด่วน! สปสช.ยกเลิกสิทธิบัตรทอง 9 โรงพยาบาลเอกชน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาทต้องทำอย่างไร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองจะไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งในกรุงเทพฯ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1. รพ.มเหสักข์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 2. รพ.บางนา 1 เขตบางนา กรุงเทพฯ 3. รพ.ประชาพัฒน์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 4. รพ.นวมินทร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 5. รพ.เพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 6. รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 เขตบางนา กรุงเทพฯ 7. รพ.แพทย์ปัญญา แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 8. รพ.บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 9. รพ.กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ข่าวสุขภาพ เปิดเผยว่า การยกเลิกสัญญาเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ (อปสข.กทม.) เนื่องมาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข พบเอกสารหลักฐานว่า หน่วยบริการเอกชนทั้ง 9 แห่ง มีการเบิกค่าคัดกรองเมตาบอลิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงเป็นที่มาการยกเลิกสัญญาเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการดูแลประชากรสิทธิบัตรทอง ดังนี้ 1.จัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิรองรับประชากร ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเวชกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และร้านยา ฯลฯ 2.จัดหาระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพิ่มทางเลือกกับให้กับประชาชน 3.จัดหาโรงพยาบาลรับส่งต่อ 4.ประสานและจัดหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีนัดรักษาหรือติดตามอาการ

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : สิทธิบัตรทอง 9 รพ.เอกชนถูกยกเลิกสัญญา