ห่วงโรคอาหารเป็นพิษพุ่งหน้าร้อน แนะประชาชนบริโภคน้ำแข็ง-น้ำดื่มอย่างระวัง

ห่วงโรคอาหารเป็นพิษพุ่งหน้าร้อน แนะประชาชนบริโภคน้ำแข็ง-น้ำดื่มอย่างระวัง

อาหาร นายกฯ ห่วงใยสุขอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูร้อน แนะบริโภคน้ำแข็ง-น้ำดื่มอย่างระวัง พร้อมสั่งคุมเข้มการลักลอบขนสัตว์เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดในสัตว์ วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในช่วงหน้าร้อนนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนเนื่องจากสภาพอากาศร้อน เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถนำไปสู่โรคอาหารเป็นพิษได้หากบริโภคอย่างไม่ระมัดระวัง โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย บริโภคน้ำแข็งและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ส่วนการรับประทานอาหารให้ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยจากสถิติการเฝ้าระวังโรคในปี 2564 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่มีภาวะอาหารเป็นพิษจำนวนกว่า 53,540 ราย เสียชีวิต 1 ราย ชี้ให้เห็นถึงอัตราการเกิดโรคที่ยังสูง ซึ่งอาการอาหารเป็นพิษยังเกิดได้กับผู้ที่นิยมบริโภคน้ำดื่ม หรือน้ำแข็งที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอีกด้วย ข่าวอาหาร จึงขอแนะนำประชาชนให้ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะเพื่อลดและควบคุมอัตราการเกิดโรค นายธนกร กล่าวอีกว่า นอกจากความกังวลด้านโรคติดต่อในคนแล้ว โรคในสัตว์ยังเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญวางมาตรการอย่างเข้มงวดรัดกุม โดยนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานการลักลอบนำเข้าสินค้ามีชีวิตประเภทโค ผ่านเรือบรรทุกจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสู่ประเทศไทยในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการขนย้ายสัตว์ชนิดอื่นเข้า-ออกราชอาณาจักรแบบไม่มีใบอนุญาต ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุม บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งเพื่อดูแลพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการกักกันสัตว์และโรคระบาดที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ “นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและกำชับหน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุขให้เผยแพร่ข้อมูล หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและลดอัตราการเกิดโรค พร้อมชื่นชมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสุขภาพของประชาชนและด้านสุขภาพของปศุสัตว์ที่ดำเนินงานด้านการควบคุมโรคระบาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายกฯ ขอให้ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ปล่อยให้การลักลอบขนส่งสัตว์ซ้ำเติมปัญหาโรคระบาดที่ทุกฝ่ายกำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าปัญหาโรคระบาดในสัตว์จะลดลงจากความร่วมมือของทุกฝ่าย

แนะนำข่าวอาหาร อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เชื้อก่อโรคในน้ำอ้อย