สวธ.เปิดเวทีประชันออกแบบผ้าไทย ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ

สวธ.เปิดเวทีประชันออกแบบผ้าไทย ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ

ออกแบบ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สวธ.จัดโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทย และนักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ้าไทย ภายใต้แนวคิดจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022) พัฒนาสร้างสรรค์ลายผ้าเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของตลาด พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความยั่งยืน โดยเปิดให้นักออกแบบรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด ข่าวออกแบบ “สังคมสรรค์สร้าง Social Creation” ที่เน้นการใช้วัสดุและสีย้อมจากธรรมชาติ ออกแบบขึ้นใหม่อย่างมีเอกลักษณ์สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้ออกมาเป็นผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้ใช้งาน และต้องสามารถผลิตเป็นผืนผ้าต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง นายชายกล่าวอีกว่า การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ หลังจากการประกวด สวธ. จะนำผลงานการออกแบบของผู้ได้รับการคัดเลือกมาสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการพัฒนาต่อยอด ทั้งในการเผยแพร่ให้กว้างขวาง รณรงค์ให้คนไทยใช้ผ้าไทย และรู้จักผลงานดังกล่าว อีกทั้งจะผลักดันนักออกแบบ สู่วงการแฟชั่นระดับประเทศต่อไป

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : Kipling รังสรรค์กระเป๋าอาร์ตโท้ต ส่งต่อพลังบวกให้ผู้หญิงในสังคม