พาณิชย์ตั้งรับราคาผลปาล์ม หลัง นทท.จีนทะลัก ดันยอดใช้ไบโอดีเซล

กรมการค้าภายใน เรียกประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มถกมาตรการดูแลราคาปาล์มให้เกิดความเป็นธรรมกับชาวสวนปาล์ม

ข่าวเศรษฐกิจ  คาดราคาปาล์มอาจขยับขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค.66 ดันการใช้ไบโอดีเซลเพิ่ม วันที่ 3 มกราคม 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ที่มีผู้แทนจากเกษตรกร โรงสกัด โรงกลั่น ผู้ประกอบการคลังรับฝาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มปรับลดลงในช่วงเดือนธันวาคม 2565 พบว่าโรงสกัดปรับราคารับซื้อลงโดยอ้างเหตุว่าเนื่องจากในช่วงก่อนนี้มีฝนตกชุกทำให้ผลปาล์มสุกช้าลง ช่วงใกล้สิ้นปีเกษตรกรชาวสวนปาล์มจะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ทำให้ผลปาล์มที่เข้าสู่ตลาดมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยกว่า 18%ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโรงสกัดควรรับซื้อผลปาล์มที่สุกในราคาที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ และเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อของลานเทและโรงสกัด รวมทั้งเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างเข้มงวด เนื่องจากความต้องการตลาดเพิ่มขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การปรับเพิ่มสัดส่วนบี 100 จาก บี5 เป็น บี7 และการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความต้องการใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เป็นต้น

พาณิชย์ตั้งรับราคาผลปาล์ม 14

อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังเปิดเผยต่อไปอีกว่า สำหรับการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มนั้นได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายความมั่นคง

ข่าวเศรษฐกิจ โดยได้ส่งสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายแล้วในช่วงก่อนสิ้นปี และจะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและสำหรับการตรวจสอบความเป็นธรรมการรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรนั้น ในวันที่ 3 มกราคม 2566 กรมการค้าภายในจะได้จัดส่งชุดสายตรวจลงตรวจสอบการรับซื้อเพื่อดูแลความเป็นธรรมให้เกษตรกร และหากพบว่ามีพฤติกรรมกดราคาก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งในเรื่องนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาหากพบว่ามีการกดราคารับซื้อหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด และหากพบเห็นพฤติกรรมลานเทหรือโรงสกัดไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มหรือกดราคารับซื้อ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569รายงานข่าวระบุว่าสถานการณ์ราคาผลปาล์ม กก .ละ 4.90 บาท ใกล้เคียงกับราคาประกันรายได้ที่ ก.ก.ละ 4 บาท

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 12 ออกภายในวันที่ 5 ม.ค. 66 ชาวนาอย่าลืมเช็ก