ตลาดช็อปซื้อวิจัย? อัปเลเวลมหาลัยท็อป

ตลาดช็อปซื้อวิจัย? อัปเลเวลมหาลัยท็อป

การศึกษา  นับเป็นประเด็นฉาว “สั่นสะเทือนวงการอุดมศึกษาไทย” เมื่อมีข่าวปรากฏนักวิชาการ-นักวิจัย หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย “ซื้อผลงานวิจัยสำเร็จรูป” เพื่อให้มีชื่ออยู่ในบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการนานาชาติ “นำไปเคลมจากมหาวิทยาลัย” ทั้งการขอทุน-อัปเลเวลการทำงานตัวเองนั้น เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยจาก “นักวิจัยต่างชาติ” แม้ผลสรุปอยู่ระหว่างตรวจสอบ “การกระทำต้องสงสัยของบุคลากรด้านการศึกษาเพียงไม่กี่คน” แต่กระทบความน่าเชื่อถือระบบอุดมศึกษาอย่างมาก “กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” ต้องร่อนหนังสือถึงมหาลัยทั่วประเทศเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้ หากตรวจสอบแล้วพบ “บุคลากรเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย” ตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ม.70 ห้ามผู้ใดจ้างวานผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการใช้เสนอในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือใช้ทำผลงานขอตำแหน่ง ข่าวการศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้เงินเดือนหรือเงินอื่นสูงขึ้นฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท สาเหตุการซื้อผลงานวิจัยให้มีชื่อในบทความที่ตีพิมพ์นี้ ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฐานะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า จริงๆแล้ว “วิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย” ก้าวแรกอย่างน้อยต้องจบระดับปริญญาโท ทำหน้าที่สอนได้เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี แต่ถ้าจะสอนระดับปริญญาโท ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เมื่อเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วต้องมีเกณฑ์ประเมินทุก 6 เดือน เช่น ภาระงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงานต่อปี (35 หน่วย ชม.ต่อสัปดาห์) มีภาระงานสอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 9 หน่วยภาระงานต่อปี ทั้งยังมีหน้าที่ทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : 9 มทร.ผนึกพลังลุยแก้ปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา